Manager

Sådan er et læringsforløb opbygget

Læring som passer til dit team.

Et læringsforløb på VR TRAINER er omdrejningspunktet i den læring som brugerne modtager. Du kan selv sammensætte et læringsforløb, som passer til præcis den læring der er relevant for dit team.

Et læringsforløb kan som udgangspunkt bestå af tre typer af indhold – teoriafsnit (tekst, billeder, video), klinisk procedurer (VR), og en quiz (multiple choice test).

Du udarbejder selv indholdet i læringsforløbet og vi levere de kliniske procedurer i VR, som du kan vælge fra vores katalog. Der kommer løbende nye procedurer til, som automatisk bliver gjort tilgængelig.

Teoriafsnit

For at understøtte og sikre en optimal læring, er der mulighed for at opbygge skræddersyet teoriafsnit. Et teoriafsnit er som udgangspunkt opbygget af indholdsblokke, bestående af tekst, billeder eller video, som kan kombineres efter behov.

Manager - Procedurer - VR TRAINER

Det er muligt at ændre rækkefølgen, tilføje eller fjerne indholdsblokke efter behov.

Kliniske procedurer

Du har mulighed for at vælge de kliniske procedurer som skal indgå i dit læringsforløb fra vores katalog. Her kan du bl.a. se alle informationer om den enkelte procedurer og en kort video.

Manager - Procedurer - VR TRAINER

Hver procedurer i oversigten indeholder en titel, beskrivelse, sværhedsgrad, varighed og et link til procedurens undersider.

Note: Hvis du har ønske om en ny procedurer er du velkommen til at kontakte os.

Quiz

Med en quiz har du mulighed for, at teste den enkelte brugers viden i et emne. En quiz kan f.eks. indgå sammen med en kliniske procedurer, og hjælpe brugeren med at reflektere over læringselementer og teoretisk viden.

En quiz består af ét spørgsmål med et antal svarmuligheder, og kan have ét korrekt svar.

Manager - Quiz - VR TRAINER

Se hvordan brugerne ser en quiz i Sådan tager du en quiz, eller Sådan opretter og ændre du en quiz.

Statistikker

Til hvert læringsforløb er det muligt, at se forskellige statistikker. Som udgangspunkt er disse inddelt i Aktivitet og Toplisten.

Der anvendes samme statistikker som ved Sådan ser du statistikker over alle brugere.