Staff

Det består et læringsforløb af

Læringen som er skræddersyet til dig.

Et læringsforløb på VR TRAINER er omdrejningspunktet i den læring som brugerne modtager. Et læringsforløb er tilpasset dig og udviklet af den ansvarlige Manager for læringen i dit team.

Læringsforløb - VR TRAINER

Et læringsforløb kan som udgangspunkt bestå af tre typer af indhold – teoriafsnit (tekst, billeder, video), klinisk procedurer (VR), og en quiz (multiple choice test).

Læringsforløb - VR TRAINER

Du kan tilgå og gentage et læringsforløb så længe du er tilknyttet. Så kan du hele tiden nemt genopfriske din viden når det passer dig.

Teoriafsnit

For at understøtte og sikre en optimal læring, har du mulighed for at gennemgå teoriafsnit. Et teoriafsnit er som udgangspunkt opbygget af indholdsblokke, bestående af tekst, billeder eller video, som kan kombineres efter behov.

De er den læringsansvarlige i dit team som udvikler de teoriafsnit som er til rådighed for dig.

Kliniske procedurer

Du har mulighed for at træne virtuelle procedurer i forskellige emner. Alle procedurer er udviklet i samarbejde med fagpersoner og ud fra eksisterende procedurebeskrivelser.

Quiz

Med en quiz har du mulighed for, at teste din viden i et emne. En quiz kan f.eks. indgå sammen med en kliniske procedurer, og hjælpe dig med at reflektere over læringselementer og teoretisk viden.

En quiz består af ét spørgsmål med et antal svarmuligheder, og kan have ét korrekt svar.

Note: Hvis du ikke længere er tilknyttet et specifikt læringsforløb og ønsker dette, skal du kontakte den ansvarlige Manager i dit team.